Kjøpsbetingelser

Version NO-2020:1. Vilkårene er fastsatt av Texa Design Norge A/S 10 juni 2020

1. ALLMENT

1.1
Disse allmenne vilkårene («Vilkårene») gjelder når du som forbruker («Du») foretar en bestilling via www.texadesign.no og dertil hørende sider, («Nettstedet»). Avtale inngås mellom deg og Texa Design Norge A/S.

Utførlige kontaktopplysninger og øvrig informasjon om Texa Design Norge A/S fremgår på Nettstedet. Vilkårene er kun anvendelige for deg som forbruker og som foretar bestillinger via Nettstedet.

1.2
For å kunne bestille på Nettstedet må Du ha fylt 18 år. Texa Design Norge A/S aksepterer, etter svensk lov, ikke kredittkjøp til personer under 18 år. Texa Design Norge A/S forbeholder seg retten til i enkelttilfeller å nekte eller endre din bestilling (for eksempel dersom Du har oppgitt feilaktige opplysninger og/eller har betalingsanmerkninger).

1.3
Texa Design Norge A/S reserverer seg for at varen er utsolgt, samt eventuelle bilde- og skrivefeil på Nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelse eller teknisk spesifikasjon, feilaktige priser samt prisjusteringer (slik som endrede priser fra leverandører eller valutaendringer) eller feilaktig informasjon angående om en vare fins på lager. Texa Design Norge A/S har rett til å korrigere slike eventuelle feil og endre eller oppdatere informasjonen når som helst. Dersom feilaktig pris har blitt oppgitt for en vare som Du har bestilt, kommer Texa Design Norge A/S naturligvis å meddele deg om dette og vente på din godkjennelse av den korrigerte prisen før Texa Design Norge A/S fortsetter med bestillingen. All bildeinformasjon på Nettstedet skal utelukkende ses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner kan ikke garantere varens eksakte utseende. Texa Design Norge A/S tar ikke ansvar for informasjon på Nettstedet som kommer fra en tredjepart.

1.4
Nettstedet samt alt innholdet på Nettstedet, eies av Texa Design Norge A/S eller Texa Design Norge A/S lisensgivere. Informasjonen er beskyttet gjennom blant annet immaterialrettslige og markedsrettslige lover. Dette innebærer at varemerke, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout samt informasjon om varer, tjenester og annet innhold ikke kan kopieres eller brukes uten skriftlig godkjennelse fra Texa Design Norge A/S.

2. AVTALE OG BESTILLING

2.1
For å kunne foreta et kjøp via Nettstedet, må Du akseptere Vilkårene. Ved å akseptere Vilkårene, forplikter Du deg til å følge Vilkårene i sin helhet, samt godkjenner at Du har lest gjennom informasjonen om personopplysninger og samtykket i bruken av personopplysningene og cookies etter Texa Design Norge A/S personvernspolicy, se 2.3

2.2
En avtale om kjøp inngås først når Texa Design Norge A/S har bekreftet din bestilling og Du har mottatt ordrebekreftelse fra Texa Design Norge A/S på e-post. Texa Design Norge A/S oppfordrer deg til å ta vare på denne ordrebekreftelsen for eventuell kontakt med Texa Design Norge A/S kundetjeneste. Du kan tilbakekalle bestillingen inntil den er bekreftet av Texa Design Norge A/S. Dersom bestillingen tilbakekalles, kommer Texa Design Norge A/S til å betale tilbake alle eventuelle betalinger som Du eller dine betalings- eller kredittkortselskap har foretatt vedrørende bestillingen.

2.3
Ved å registrere deg og/eller bestille, samtykker du i at Texa Design Norge A/S lagrer og benytter opplysninger om dine kjøp samt de kontaktopplysninger du oppgir. Vi behandler dine personopplysninger med største varsomhet, og garanterer at dine kundeopplysninger kun benyttes av Texa Design Norge A/S. Opplysningene lagres og benyttes for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Dette innebærer at informasjon om deg gis videre til vår fakturapartner Klarna samt aktuell logistikkpartner. Texa Design Norge A/S vil ikke overgi dine personopplysninger til en annen tredjepart.

Opplysningene lagres og benyttes også til markedsføring, men kun hos Texa Design Norge A/S. Dette innebærer, såfremt du ikke skriftlig har motsatt deg det, at Texa Design Norge A/S vil benytte dine personopplysninger til å kontakte deg via e-post med nyhetsbrev eller direkte markedsføring.

Du har naturligvis muligheten til å når som helst meddele oss skriftlig at du motsetter deg at personopplysningene blir brukt til markedsføringsformål! Ta da kontakt med vår kundeservice.

3. KUNDEOPPLYSNINGER

3.1
Når Du gjennomføre en bestilling, kommer Du til å bli bedt om å oppgi visse personopplysninger. Du bekrefter at de opplysningene som Du fyller inn er korrekte og fullstendige samt står til ansvar for feilaktig oppgitte opplysninger. Informasjon om Texa Design Norge A/S behandling av personopplysninger fins i Texa Design Norge A/S personvernpolicy.

4. PRISER, AVGIFTER OG BETALING

4.1
Ved bestilling via Nettstedet gjelder de prisene som oppgis på Nettstedet. Priser angis i norske kroner og er inklusive moms. Prisene inkluderer ikke betalings- og fraktavgifter, som oppgis separat.

4.2
Du kan betale på de måtene som oppgis på Nettstedet. Les mer om våre betalingsmåter på Nettstedet her. Texa Design Norge A/S har rett til å ta betalt allerede i forbindelse med bestillingen, dersom ikke fakturabetaling eller en annen lignende betalingsmåte er valgt av deg og godkjent av Texa Design Norge A/S. Ved fakturabetaling eller delbetaling kan Texa Design Norge A/S eller Texa Design Norge A/S samarbeidspartnere komme til å foreta en kredittsjekk. Du kommer i et slikt tilfelle til å bli opplyst om dette. Texa Design Norge A/S forbeholder seg retten til ikke alltid å tilby alle betalingsmåter, alternativt endre betalingsmåte dersom det som Du har valgt av en eller annen grunn ikke fungerer ved tidspunktet for kjøpet. Observer at eventuelle begrensninger for betalingsalternativer oppgis på Nettstedet.

5. KAMPANJER OG TILBUD

5.1
Texa Design Norge A/S kan fra tid til annen tilby kampanjer på Nettstedet som kan ha mer fordelaktige vilkår enn det som fremgår av disse Vilkårene, f.eks. angående betaling eller forlenget angrerett. Disse mer fordelaktige vilkårene gjelder så lenge kampanjen er aktiv og for de spesifikke varene som angis av Texa Design Norge A/S i forbindelse med kampanjen. Texa Design Norge A/S forbeholder seg retten til når som helst å tilbakekalle slike kampanjer. Ved avslutning eller tilbakekalling av en kampanje gjelder disse Vilkårene uten endringer. Tilbud på spesifikke varer på Nettstedet gjelder for en begrenset periode og så lenge lageret rekker.

6. LEVERING OG TRANSPORT

6.1
Varer som fins på lager leveres normalt innen det antall arbeidsdager som angis på Nettstedet. Dersom ikke særskilt er blitt avtalt (f.eks. i forbindelse med reservasjon av varer som ikke fins på lager), skjer leveransen senest 30 arbeidsdager fra tidspunktet Texa Design Norge A/Sa har bekreftet bestillingen skriftlig gjennom ordrebekreftelsen. Mer informasjon om Texa Design Norge A/S levering av varer og vilkår for leveringen finner du under seksjon 6.4.

6.2
Den forventede leveringstiden av varen fremgår av ordrebekreftelsen, i kassen og/eller på den aktuelle varesiden på Nettstedet. Dersom ikke noe annet særskilt er blitt avtalt og en leveranse tar mer enn 30 arbeidsdager, og dette ikke skyldes deg som kunde, har du rett til å heve kjøpet.

6.3
Dersom pakker skal løses ut, skal Du gjøre dette innen den tiden som angis i hentemeldingen. Pakker skal normalt hentes personlig med gyldig legitimasjon og ordrenummer. Du får alltid en hentemelding som viser når og hvor pakker skal hentes. Hentemelding skal skje via e-post, vanlig post, samt dersom Du har oppgitt mobilnummer, også via telefonsamtale eller SMS. Dersom Du ikke henter ut pakken, har Texa Design Norge A/S rett til å debitere deg en avgift på 300 kroner.

6.4
Leveringstid: 2-5 arbeidsdager etter at vi har mottatt din bestilling.

Frakt: Handler du for over 2000 kr, er frakten gratis i hele Norge! Ellers legges det til en fraktkostnad på 129 kr.

Levering til utleveringssted – FedEx/UPS: Pakken leveres til nærmeste ombud, og en bekreftelse via SMS sendes ut med informasjon om hvor du kan hente pakken din. Det er viktig at pakken hentes innen 14 dager for å unngå at den blir returnert.

7. ANGRERETT

7.1
Ved kjøp av varer på Nettstedet gjelder alltid 30 dagers angrerett i overensstemmelse med gjeldende kjøpslover. Dette innebærer at Du har rett til å angre på kjøpet ditt ved å melde fra til Texa Design Norge A/S om dette innen 30 dager etter at Du eller din representant har tatt imot den bestilte varen (angrefristen).

7.2
Dersom du ønsker å angre på kjøpet skal Du, innen angrefristen er utløpt, sende en klar og tydelig beskjed til Texa Design Norge A/S på den måten som angis her. Du skal oppgi navn, adresse og annen relevant informasjon, f.eks. ordrenummer, fakturanummer og navn på varen i beskjeden.

7.3
Ved å benytte deg av angreretten betaler Du returfrakten og står til ansvar for varens forfatning etter at Du har mottatt varen samt under returfrakten. Varen skal sendes i retur innen 30 dager regnet fra den datoen meldingen om benyttelse av angreretten ble gitt til Texa Design Norge A/S. Varen skal sendes godt innpakket, i fin forfatning og i originalesken. Returer skal foretas til Texa Design Norge A/S etter de metodene og anvisningene som angis på Nettstedet, du finner disse her.

7.4
Når Du angrer på kjøpet ditt betaler Texa Design Norge A/S tilbake det beløpet som Du har betalt for varen, inkludert leveringskostnader. Unntak gjelder for eventuelle ekstra leveringskostnader som følge av at Du har valgt en annen leveransemåte enn den standardleveransen som Texa Design Norge A/S tilbyr. Ved retur av deler av ordren tilbakebetales ikke leveringskostnaden. På det beløpet som skal tilbakebetales har Texa Design Norge A/S rett til å trekke fra en sum som tilsvarer varens verdireduksjon sammenlignet med varens opprinnelige verdi, dersom og i den grad en slik verdireduksjon skyldes at Du har håndtert varen i større utstrekning enn det som er nødvendig for å fastslå varens egenskaper eller funksjon.

7.5
Texa Design Norge A/S betaler snarest tilbake beløpet, dog senest innen 14 dager fra og med den datoen Texa Design Norge A/S mottok din beskjed om at du benytter deg av angreretten. Texa Design Norge A/S kan likevel vente med tilbakebetalingen til Texa Design Norge A/S har mottatt varen eller Du har vist at varen er sendt tilbake, f.eks. med en innleveringskvittering. Tilbakebetalingen kommer til å skje til deg via det betalingsalternativet som Du valgte, forutsatt at ikke noe annet er avtalt eller at det fins hindringer for en slik tilbakebetaling.

8. GARANTI OG REKLAMASJON

8.1
Visse av Texa Design Norge A/S varer kan omfattes av garanti. Informasjon om eventuell garantitid og særskilte garantivilkår for de respektive varene fins på Nettstedet eller i disse Vilkårene. Garanti for varer dekker kun opprinnelige fabrikasjonsfeil, og dermed ikke feil som oppstår ved eller etter en egen endring av varens funksjon eller utseende, slik om ombygging, oppgradering eller annen konfigurering av varen. Din ordrebekreftelse gjelder som garantibevis.

8.2
Reklamasjonsretten dekker varer som er feilaktige etter gjeldende kjøpslover. En kunde som ønsker å gjøre gjeldende feil i en bestilt vare skal kontakte Texa Design Norge A/S så snart som mulig etter at feilen er oppdaget via de kontaktopplysningene som oppgis på Nettstedet. Reklamasjoner som gjøres innen to måneder fra tidspunktet Du oppdaget feilen anses alltid å ha blitt oppgitt i rett tid. Du har 3 års reklamasjonsrett på varer kjøpt på Nettstedet.

8.3
Texa Design Norge A/S står for returfrakten for godkjente reklamasjoner.

8.4
Når en reklamert vare et returnert og reklamasjonen godkjent, kommer Texa Design Norge A/S til å kompensere deg i overensstemmelse med gjeldende kjøpslover. Texa Design Norge A/S streber etter at dette skal skje innen 14 dager fra det tidspunktet Texa Design Norge A/S mottok reklamasjonen, men det kan ta lengre tid avhengig av varens art. Texa Design Norge A/S forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon dersom det viser seg at varen ikke er feilaktig i henhold til gjeldende kjøpslover.

9. LENKER

9.1
Texa Design Norge A/S kan lenke til andre nettsteder som ligger utenfor Texa Design Norge A/S kontroll, og nettsteder utenfor Texa Design Norge A/S kontroll kan lenke til Nettstedet. Selv om Texa Design Norge A/S forsøker å sikre at Texa Design Norge A/S kun lenker til nettsteder som deler Desenios forskrifter til personopplysning og sikkerhet ifølge Integritetspolicyen, er Texa Design Norge A/S ikke ansvarlig for beskyttelse eller taushetsplikt for informasjon eller personopplysninger som Du stiller til rådighet på andre nettsteder. Du bør utvise forsiktighet og lese personopplysningsforskriftene for det aktuelle Nettstedet.

10. FORCE MAJEURE

10.1
Texa Design Norge A/S påtar seg ikke ansvar for forsinkelser forårsakes av omstendigheter som Texa Design Norge A/S ikke har kunnet råde over, slik som allmenn arbeidskonflikt, ekstreme værforhold, krig, brann, lynnedslag, terrorangrep, endret myndighetsbestemmelse, tekniske problemer, feil med elektrisk forbindelse, telefon- eller dataforbindelse eller annen kommunikasjon, samt feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandør på grunn av de omstendighetene som er angitt. Disse omstendighetene skal utgjøre fritaksgrunner som medfører fritak fra skadeerstatning og andre sanksjoner. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, informerer Texa Design Norge A/S deg delvis i begynnelsen og delvis på slutten av tiden for den aktuelle situasjonen. Har omstendighetene vart lenger enn to måneder, har både Du og Texa Design Norge A/S rett til å heve kjøpet med umiddelbar virkning.

11. ENDRINGER AV VILKÅRENE

11.1
Texa Design Norge A/S forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse Vilkårene når som helst. Alle endringer av disse Vilkårene kommer til å publiseres på Nettstedet. Endringer gjelder fra det tidspunktet Du har akseptert Vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp eller ved besøk på Nettstedet), alternativt 30 dager etter at Texa Design Norge A/S har informert deg om endringene. Texa Design Norge A/S anbefaler likevel at Du holder deg oppdatert på Nettstedet regelmessig slik at du er klar over eventuelle endringer av Vilkårene.

Dersom en kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsrett skulle komme frem til at en bestemmelse i disse Vilkårene er ugyldig eller ikke tvangskraftig, skal bestemmelsen det gjelder og alle øvrige bestemmelser være gjeldende og tvangskraftige i den utstrekning som anvendelig lov tillater. De bestemmelser som er blitt erklært ugyldige eller som ikke kan håndheves kommer til å bli erstattet av relevante juridiske veiledninger og råd.

12. UGYLDIGHET

12.1
Dersom en kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsrett skulle komme frem til at en bestemmelse i disse Vilkårene er ugyldig eller ikke tvangskraftig, skal bestemmelsen det gjelder og alle øvrige bestemmelser være gjeldende og tvangskraftige i den utstrekning som anvendelig lov tillater. De bestemmelser som er blitt erklært ugyldige eller som ikke kan håndheves kommer til å bli erstattet av relevante juridiske veiledninger og råd.

13. ANVENDELIG LOV OG TVIST

13.1
Enhver tvist som måtte oppstå skal søkes løst i minnelighet ved drøftelser med Texa Design Norge A/S kundetjeneste. Dersom minnelig løsning ikke kan oppnås, skal Texa Design Norge A/S etterleve beslutningene fra Forbrukertvistutvalget eller tilsvarende myndighet i andre europeiske land.

13.2
En eventuell tvist hva gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse Generelle vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lovgivning og skal eksklusivt avgjøres av domstolene i Norge.